Raport roczny RR 2020 (po korekcie, Raport bieżący nr 25/2021)

Raport roczny RR 2020 (po korekcie, Raport bieżący nr 25/2021)

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 0 1 728,00 0 402
II. Koszt własny sprzedaży 0 1 012,00 0 235
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -201 354 -45 82
IV. Zysk _strata_ brutto -202 354 -45 82
V. Zysk _strata_ netto -204 356 -46 83
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 8 298 361,00 11 310 520,00 8 298 361,00 11 310 520,00
VII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ -0,02 0,03 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -190 1 291,00 -42 300
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 119 -1 216,00 27 -283

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu