Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie

Raport bieżący nr 28/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021 oraz 26/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. _dalej jako: „Spółka”_ informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez KDPW S.A. oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie warrantów subskrypcyjnych…