Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie

Raport bieżący nr 26/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021 oraz 24/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. _dalej jako: „Spółka”_ informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. został złożony w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wniosek o rejestrację w depozycie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela w liczbie 14.000.000 wyemitowanych…

Korekta raportu rocznego 2020 r.

Raport bieżący nr 25/2021 Korekta raportu rocznego 2020 r. Zarząd Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za okres 01.01-31.12. 2020r, opublikowanego przez Spółkę w dniu 15 kwietnia 2021 roku. Korekta wynika: 1_ ze zidentyfikowania w opublikowanym jednostkowym sprawozdaniu rocznym omyłek pisarskich na stronie 13, 14…