Powołanie Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 13/2021 Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje SE informuje, że w dniu 04 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą Pana Bartłomieja Bartulę do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Pan Bartłomiej Bartula nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje…

Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 12/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje SE informuje, że w dniu 02.02.2021 roku wpłynęły do Spółki powiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach osób blisko związanych z osobą pełniących obowiązki zarządcze . Pełną treść otrzymanych zawiadomień Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Powiadomienie_o_transakccji_Patro_Invest_Sp._z_o.o_w_likwidacji powiadomienie_o_transakcji_Patro_Invest_OU Podstawa…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 02.02.2021 roku po przerwie w obradach

Raport bieżący nr 11/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 02 lutego 2020 roku stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 roku _które kontynuowało swoje…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 01.02.2021 roku po przerwie w obradach oraz oraz informacja o przerwie w obradach

Raport bieżący nr 8/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 roku które kontynuowało swoje obrady w dniu 1 lutego 2021 roku po ogłoszonej przerwie.…