Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2020 r.

Raport bieżący nr 32/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 listopada 2020 roku. Załączniki: Protokol_NWZ_30112020 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.11.2020

Raport bieżący nr 31/2020 Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Płocku przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.11.2020 roku: 1 Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku – liczba akcji oraz głosów z akcji:1…

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Raport bieżący nr 30/2020 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734433 niniejszym po raz trzeci wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać…