Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 29/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.11.2020 r. na godzinę 13.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki:…

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Platynowe Inwestycje SE, które odbyło się w dniu 30.10.2020r. Protokół WZA.

Raport bieżący nr 28/2020 Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Płocku informuje, iż dnia 30.10 2020 roku o godzinie 15:00 w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku posiadający…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.10.2020 r.

Raport bieżący nr 27/2020 Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Płocku przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.10.2020 roku: 1_Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku – liczba akcji oraz głosów z akcji:1 380…

Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Raport bieżący nr 26/2020 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734433 niniejszym po raz drugi wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać…

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2020r.

Raport bieżący nr 25/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2020r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp.z o.o. w likwidacji w trybie art. 401 § 1 ksh zawierający wniosek o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad o następujące o punkty przedmiocie podjęcia uchwał: –…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 24/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.10.2020 r. na godzinę 15.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki:…