Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.08.2020 r.

Raport bieżący nr 21/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2020 roku. Załączniki: Protokol_WZA_z_dnia_18.08.2020_r Polityka_Wynagrodzen Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18.08.2020 r.

Raport bieżący nr 20/2020 Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Płocku _”Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18.08.2020 roku: 1_Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku – liczba akcji oraz głosów z akcji:…