Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 6/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu nr 24/2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zawarcia przez Spółkę ugody w przedmiocie toczącego się sporu sądowego wytoczonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w ramach której akcjonariusz skierował przeciwko Spółce powództwo…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 04.02.2020 roku po przerwie w obradach

Raport bieżący nr 5/2020 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu dotyczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego…