Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach

Raport bieżący nr 2/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE. _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”NWZ”_, które odbyło się 14 stycznia 2020 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłośnie…

Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach

Raport bieżący nr 1/2020 Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje SE przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r. Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o.w likwidacji z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.380.168 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.380.168…