Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 25/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 04.10.2019r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 817/2019 z dnia 04.10.2019r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 88 ust. 1 Regulaminu…