Raport półroczny SA-P 2019

Raport półroczny SA-P 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze/2019 półrocze/ półrocze/2019 półrocze/ I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 728 106 403 25 II. Koszt własny sprzedaży 1 012 0 236 0 III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 572 -41 133 -10…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 07.07.2015r oraz raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 19.10.2018r. informuje, że w dniu 26.09.2019 roku Spółka podpisała porozumienie w zakresie Ugody pozasądowej dotyczącej sporu sądowego zawisłego przed Sądem…

Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki

Raport bieżący nr 22/2019 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2019r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.09.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,…