Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu Platynowe Inwestycje SE na posiedzeniu w dniu 1.07.2019 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą w Wólka Kozodawska 05-502 przy ul. Bukietowa…