Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r.

Raport bieżący nr 11/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.05.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2019 r. raportem bieżącym z dnia 23.05.2019 r.…

Umorzenie akcji własnych

Raport bieżący nr 8/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.05.2019. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Zawiadomienie_20.05.2019r. Podstawa prawna…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 7/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.05.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 17.05.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie…

Sprzedaż jednostek kryptowaluty bitcoin

Raport bieżący nr 6/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 22.09.2018r. informuje, że w dniu 13.05.2019r. Spółka dokonała zbycia w drodze umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu niepublicznego 50 sztuk jednostek kryptowaluty bitcoin za łączną cenę 1 375 000,00 zł…

Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.

Raport bieżący nr 5/2019 Zarząd Spółki Palatynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu 30.04.2019 r. w zakresie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki zawartego na stronie 52 Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018, niniejszym w załączeniu przekazuje oświadczenie Rady Nadzorczej w…