Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartość aktywów Emitenta

Raport bieżący nr 4/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za rok 2018., którego publikacja przewidziana jest na dzień 30.04.2019r., Zarząd Emitenta w dniu 26.04.2019r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2018r. aktualizacji z tytułu…