Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

Raport bieżący nr 43/2018 Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku informuje, że w dniu 02.11.2018r na wniosek Emitenta Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 666/2018 o dokonaniu w dniu 07.11.2018r operacji wycofania z depozytu 5.876.348 _dziewięć milionów siedemset tysięcy_ akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem. Umorzenie…