Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.10.2018r.

Raport bieżący nr 42/2018 Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.10.2018r. Załączniki: 20181023_-_PLATYN_-_Tresc_uchwal_podjetych Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Mateusz Kierzkowski, Prezes…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.10.2018 roku

Raport bieżący nr 41/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.10.2018r. Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o. w likwidacji Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3.336.666 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.336.666 Udział w…

Informacja dla akcjonariuszy

Raport bieżący nr 40/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 07.07.2015r. w sprawie skierowania przeciwko Spółce powództwa o uchylenie ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.05.2015r. przez akcjonariusza Spółki, informuje,…