Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018r. – ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 24/2018 Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018r. Ponadto PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku podjęło uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 27 lipca 2018r. do godziny 13.00.…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.

Raport bieżący nr 23/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2018r. Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o. w likwidacji Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 7.658.244 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 7.658.244 Udział w…

Oświadczenie RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji

Raport bieżący nr 22/2018 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.06.2018r. do Spółki wpłynęło oświadczenie znaczącego akcjonariusza spółki o następującej treści: „RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_ niniejsze oświadczenie kieruje do akcjonariuszy spółki Platynowe Inwestycje SE z…

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2018r. oraz wniosek o zmianę treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z przyjęciem przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 21/2018 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.06.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2018r. raportem bieżącym z dnia 29.05.2017r. o numerze…