Połączenie Emitenta – PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (Spółka Przejmująca) z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 20/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 30.05.2018r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą „PLATYNOWE INWESTYCJE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, Polska, wpisana do Rejestru…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2018 r.

Raport bieżący nr 19/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd wyjaśnia, że punkty porządku…

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 18/2018 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.05.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie zwołanie Walnego Zgromadzenia o następującej treści: „Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 7.658.244 akcji…