Częściowy wykup obligacji

Raport bieżący nr 9/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 11.01.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_, dokonała częściowego wcześniejszego wykupu 124 _sto dwadzieścia cztery_ obligacji serii A wyemitowanych…

Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 8/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 10.01.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Zawiadomienie_MAR19_akcje_wlasne Podstawa prawna Art. 19 ust.…

Nabycie akcji własnych

Raport bieżący nr 7/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.01.2018r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały…

Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 5/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 09.01.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu Załączniki: Zawiadomienie_MAR19_akcje_wlasne Podstawa prawna Art. 19 ust.…

Nabycie akcji własnych

Raport bieżący nr 4/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09.01.2018r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały…

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2018r., ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 02.02.2018r

Raport bieżący nr 2/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2017r. Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 02.02.2018r. do godziny 12.00.…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018 roku

Raport bieżący nr 1/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.01.2018r. Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 13.024.161 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.024.161 Udział w ogólnej liczbie…