Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia

Raport bieżący nr 72/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2017, 64/2017 oraz 71/2017 Spółki, niniejszym podaje do wiadomości publicznej swoje stanowisko w zakresie planowanego połączenia w drodze przejęcia przez PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami…

II Zawiadomienie o zamiarze połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (Spółka Przejmująca) z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 71/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – „PLATYNOWE INWESTYCJE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy…

Zawiadomienie o umorzeniu akcji własnych

Raport bieżący nr 70/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2017r. złożył zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy o ofercie w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzeniem posiadanych przez Spółkę akcji własnych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr /2017 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 14.12.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,…

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 66/2017 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.12.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r. raportem bieżącym z dnia 30.11.2017r. o numerze 65/2017. Akcjonariusz…