Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 55/2017 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku, w nawiązaniu do raportu nr 32/2016 z dnia 31.05.2016r., informuje, że w dniu 22.09.2017r. Spółka powzięła wiedzę o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza Spółki o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. w sprawie…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr /2017 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.09.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 22.09.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,…

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 52/2017 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.09.2017r. otrzymał w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR zawiadomienie osoby pełniącej obowiązku zarządcze. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia Załączniki: MK-_Zawiadomienie_MAR19_INNOVATIVE_PLATYN Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja…