Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 49/2017 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku, w nawiązaniu do raportu nr 89/2015 z dnia 10.11.2015r., informuje, że w dniu 21.08.2017r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis postanowienia o umorzeniu postępowania wszczętego na skutek wniesienia przez akcjonariusza Spółki pozwu o stwierdzenie nieważności…