Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 47/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.07.2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131 _5268_ poz. 26486 ukazało się ogłoszenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści: Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SA w Płocku _KRS 0000126288_ informuje, że uchwałą nr 25…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku

Raport bieżący nr 46/2017 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 06.07.2017r.. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Continuum Consulting Group Poland Sp. zo.o., z siedzibą: 61-479 Poznań, ul. Wspólna…