Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 45/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym poniżej podaje życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Patrowicza. Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w…

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 44/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r. dokonało powołania do składu rady Pana Damiana Patrowicza. Emitent w najbliższym czasie przekaże życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Patrowicza. Podstawa prawna Art.…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kontynuowanym po przerwie w dniu 21.06.2017 r.

Raport bieżący nr 43/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.06.2017 r. Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 19.242.300 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:…

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r.

Raport bieżący nr 42/2017 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r. Załączniki: Uchwaly_podjete Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę:…