Zawiadomienie osoby bliskiej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 41/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.05.2017r. otrzymał ze spółki INNOVATIVE COMMERCE AS z siedzibą w Pradze, Republika Czeska zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR jako osoby bliskiej osoby pełniącej obowiązki zarządcze. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje…

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 40/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 26.05.2017 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Zawiadomienie_MAR19 Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR –…

Wykup Obligacji

Raport bieżący nr 33/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 07.12.2016r. informuje, że w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000585787_, spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokonała…