Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.05.2017 r.

Raport bieżący nr 27/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 23.05.2017 r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35. Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wnioskiem akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia z…

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 26/2017 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.04.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza RACZAM Sp. z o.o. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Płocku, posiadający 19.245.161 akcji Spółki, stanowiących 65,19 %…