Odwołanie Emisji akcji serii G

Raport bieżący nr 25/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 30.03.2017r. informuje, że w dniu 31.03.2017r. odwołał emisję akcji serii G o uchwaleniu, której Emitent informował raportem bieżącym 13/2017 z dnia 02.03.2017r. w szczególności Emitent informuje, że dniu 31.03.2017r. dopełnione zostały przez…

Decyzja o odwołaniu emisji akcji serii G

Raport bieżący nr 24/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że podjął decyzje o odwołaniu emisji akcji serii G spółki o uchwaleniu, której Emitent informował raportem bieżącym 13/2017 z dnia 02.03.2017r. Emitent informuje, że decyzja o odwołaniu emisji akcji serii G podyktowane jest wydaniem przez Komisję Nadzoru…

Informacja w sprawie wydania przez KNF decyzji o zakazie prowadzenia oferty publicznej akcji serii G Spółki

Raport bieżący nr 23/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 23.03.2017r. informuje, że na podstawie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanego w dniu dzisiejszym na stronach internetowych KNF powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zakazie dalszego prowadzenia…

Informacja w sprawie wszczęcia postępowania KNF w związku z emisją akcji serii G

Raport bieżący nr 22/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.03.2017r. Pozyskał nie potwierdzoną informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego postanowienia w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustalenia istnienia przesłanek do – zakazania rozpoczęcia albo kontynuowania oferty publicznej subskrypcji akcji serii G…

Publikacja Memorandum Informacyjnego

Raport bieżący nr 21/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 10.03.2017r. na stronie internetowej Emitenta: http://platyn.pl/ zakładce Relacje Inwestorskie zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z emisją akcji serii G Spółki. Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Dniem ustalenia…

Zawiadomienie osoby bliskiej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 20/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.03.2017r. otrzymał ze spółki INNOVATIVE COMMERCE AS z siedzibą w Pradze, Republika Czeska zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR jako osoby bliskiej osoby pełniącej obowiązki zarządcze. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje…

Nabycie aktywów znaczącej wartości

Raport bieżący nr 19/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.03.2016r. Spółka objęła 1.596 _tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć_ obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000 zł_pięć tysięcy złotych_ każda o łącznej wartości nominalnej 7.980.000,00 zł _siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych _…

Przedterminowy wykup obligacji

Raport bieżący nr 18/2017 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 07.03.2017r. spółka ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000585787_ dokonała wcześniejszego wykupu posiadanych przez Emitenta 904 obligacji imiennych pieniężnych serii A oraz 630 obligacji imiennych pieniężnych serii C. O nabyciu obligacji…