Publikacja Memorandum Informacyjnego

Raport bieżący nr 11/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27.02.2017r. na stronie internetowej Emitenta: http://platyn.pl/ zakładce Relacje Inwestorskie zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z emisją akcji serii G Spółki. Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Dniem ustalenia…

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący nr 10/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 20.02.2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego _§ 7.4 Statutu Spółki_. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w…

Uchwała KDPW w sprawie rejestracja akcji Spółki

Raport bieżący nr 9/2017 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 10.02.2017r. Zarząd Krajowego Depozytu podjął uchwałę nr 86/17 postanawiając zarejestrować w dniu 14 lutego 2017 r. w depozycie papierów wartościowych 27.675.000 _dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela…