Raport półroczny P 2016

Raport półroczny P 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 2 515 32 608 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -160 -9 233 -37 -2 233 III. Zysk…

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

Raport bieżący nr 34/2016 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.08.2016r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjęta została Uchwała nr 579/16. W przedmiocie rejestracji w Depozycie 107.000 akcji na okaziciela serii C Spółki. Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych…