Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

Raport bieżący nr 33/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 13.06.2016r.. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Continuum Consulting Group Poland Sp. zo.o., z siedzibą: 61-479 Poznań, ul. Wspólna…