Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku

Raport bieżący nr 28/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku. Akcjonariusz: ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 997.504 Liczba głosów z zarejestrowanych…

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 27/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r. jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29.04.2016r.: i_ Uchwała nr 23 oraz ii_ sprzeciw w trybie art. 429 par.1 k.s.h do uchwały…

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.04.2016r. Emitent informuje, że jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29.04.2016r.: Uchwała nr 23 oraz sprzeciw w trybie…

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 24/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 01.04.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza ZAMZAW Sp. z o.o. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 997 504 akcji Spółki, stanowiących 54,07…