Stanowisko Zarządu Spółki w odniesieniu do wydanego przez biegłego rewidenta stanowiska z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Raport bieżący nr 23/2016 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym w nawiązaniu do opublikowanego przez Spółkę w dniu 21.03.2016r. raportu rocznego za rok 2015 oraz wydanego przez niezależnego biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp. K. w Warszawie stanowiska z badania Sprawozdania finansowego spółki z rok…

Raport roczny R 2015 (skorygowany)

Raport roczny R 2015 (skorygowany) Załączniki: 2016-03-23-Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2015 2016-03-23-Sprawozdanie_zarzadu_za_rok_2015 2016-03-23-Stanowisko__bieglego_rewidenta_Platynowe_Inwestycje 2016-03-23-Wpis_korygowany 2016-03-23-List_Zarzadu_Platynowe_Inwestycje_S.A. 2016-03-23-Oswiadczenie__ws_Ladu_korporacyjnego_2015

Informacja o korekcie raportu rocznego za rok 2015

Raport bieżący nr 22/2016 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za 2015r. opublikowanego dnia 21.03.2016 r. Korekta dotyczy rocznego Sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 opublikowanych w dniu 21.03.2016r. 1.Przyczyna korekty w sprawozdaniu z działalności :…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 Załączniki: 2016-03-21-List_Zarzadu_Platynowe_Inwestycje_S.A. 2016-03-21-Oswiadczenie__ws_Ladu_korporacyjnego_2015 2016-03-21-Sprawozdanie_finansowe_Platynowe_Inwestycje_za_2015_rok 2016-03-21-Sprawozdanie_Zarzadu_za_rok_2015 2016-03-21-Stanowisko__bieglego_rewidenta_Platynowe_Inwestycje WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 658 10 037 635 2 396 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -9 202 -1 193 -2 199…

Informacja o uprawomocnieniu postanowienia w sprawie uchylenia postanowienia o rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających z uchwał podjętych przez NWZ z dnia 25 września 2015r.

Raport bieżący nr 19/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie, niniejszym informuje, że w dniu 07.03.2016r. pozyskał informację z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS o uprawomocnieniu się postanowienia tego Sądu z dnia 14.01.2016r. w sprawie uchylenia postanowienia o rejestracji zmian Statutu Spółki z…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 07.03.2016 roku.

Raport bieżący nr 18/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 07.03.2016 roku. Akcjonariusz: ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 997.504 Liczba głosów z zarejestrowanych…

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r.

Raport bieżący nr 17/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do następujących uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 07.03.2016r.: Uchwała nr 5, Uchwała nr 7 oraz sprzeciw w trybie art. 429 par.1 k.s.h…

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.03.2016r.

Raport bieżący nr 16/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.03.2016r. Emitent informuje, że jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do następujących uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 07.03.2016r.: Uchwała nr 5, Uchwała nr 7…