Uzupełnienie stanowiska Zarządu wraz z opinią Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych (SIG) – po komunikacie KNF z dnia 04.12.2015r.

Raport bieżący nr 103/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w nawiązaniu do komunikatu KNF z dnia 04.12.2015r. w sprawie Emitenta oświadcza, iż jest zdumiony uzasadnieniem zawieszenia notowań spółki przez KNF. Z uzasadnienia nie wynika bowiem fakt, iż emitent naruszył jakiekolwiek przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zaskakuje fakt interweniowania Komisji po…

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Raport bieżący nr 102/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 04.12.2015r. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie opublikowała uchwałę Zarządu GPW S.A. w Warszawie z dnia 03.12.2015r. o numerze 1235/2015 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Zgodnie z treścią…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 02.12.2015 roku.

Raport bieżący nr 101/2015 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 02.12.2015 roku. Akcjonariusz: ZAMZAW Sp.zo.o. w Warszawie Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 198.269.300 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 198.920.300…

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 02.12.2015r.

Raport bieżący nr 100/2015 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 02.12.2015r. Zarząd Emitenta informuje również, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ze…