Zawarcie Umowy objęcia akcji Emitenta

Raport bieżący nr 68/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r. informuje, że w dniu 28.09.2015r. Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000547450) umowę objęcia 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji serii F Emitenta. Emitent wyjaśnia,…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 25.09.2015 roku

Raport bieżący nr 67/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25.09.2015 roku. Akcjonariusz: Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 997.504 Liczba głosów z zarejestrowanych…

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas NWZ z dnia 25.09.2015r. do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 66/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w trakcie obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do następujących uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r.: Uchwała nr 6, Uchwała nr 8, Uchwała nr 9. Treść uchwał wraz z wniesionymi…

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.09.2015r. – ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 23.10.2015r. do godziny 10:00

Raport bieżący nr 65/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.09.2015r. Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 23.10.2015r. do godziny 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie…

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.09.2015r. zgłoszone przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 64/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23.09.2015r. do Spółki drogą elektroniczną wpłynęły w trybie art. 401 § 4 k.s.h. projekty uchwał w trzech sprawach postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.09.2015r. zgłoszone przez akcjonariusza Pawła Ratyńskiego.…

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r.

Raport bieżący nr 63/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04.09.2015r. drogą elektroniczną do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Pawła Ratyńskiego o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.09.2015r. raportem bieżącym z dnia 28.08.2015r. o numerze 61/2015 Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku…

Korekta raportu nr 62/2015 w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r.

Raport bieżący nr 62/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 62/2015 z dnia 04.09.2015r. w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r. Zarząd Emitenta informuje, że omyłkowo w treści raportu nr 62/2015 z dnia…

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r.

Raport bieżący nr 62/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04.09.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.09.2015r. raportem bieżącym z dnia 28.08.2015r. o numerze 61/2015 Akcjonariusz zwrócił…