Raport półroczny P 2015

Raport półroczny P 2015 Załączniki: Raport_z_przeglądu_MSSF_Platynowe_Inwestycje_SA_30.06.2015 Platynowe_Inwestycje_S.A_półroczne_sprawozdanie_finansowe Sprawozdanie_Zarządu_za_I_półrocze   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 515 5 488 608 1 313 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9…

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 60/2015 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28.08.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: „Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 997 504 akcji Spółki, stanowiących 54,07 % udziału…

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

Raport bieżący nr 57/2015 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2015r. opublikowanego dnia 14.05.2015 r. Przyczyną dokonania korekty jest nieprawidłowe zaprezentowanie informacji finansowych dotyczących Spółki w opublikowanym w dniu 14.05.2015r. raporcie okresowym , za I kwartał 2015r. oraz zastosowanie przy…