Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący nr 37/2015 Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015r. Zarząd informuje, że załączona treść Statutu Spółki…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014 roku.

Raport bieżący nr 37/2015 Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26.05.2015 roku. Akcjonariusz: Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 742.504 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.393.504 Udział w ogólnej…

Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport bieżący nr 36/2015 Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28.05.2015r. na mocy Uchwały Zarządu Spółki dokonana została zmiana adresu siedziby Spółki z dotychczasowego tj. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa na: ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Osoby reprezentujące Spółkę: Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu

Korekta Raportu nr 31/2015 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.05.2015r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 25.06.2015r. do godz. 10.00

Raport bieżący nr 31/2015 Zarząd Emitenta niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.05.2015r. oraz w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 25.06.2015r. do godz. 10.00. Emitent informuje, że omyłkowo w treści raportu nr 31/2015…

Uzupełnienie informacji o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 35/2015 Zarząd Emitenta w uzupełnieniu treści raportu nr 34/2015 z dnia 27.05.2015r. niniejszym poniżej podaje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26.05.2015r Pani Agnieszka Gujgo Pani Agnieszka Gujgo, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Kolegium Nauk Ekonomicznych i…

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 34/2015 Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.05.2015r. przyjęło rezygnacje złożone przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Drągowskiego, Panią Danutę Ślusarek, Panią Dorotę Cywińską, Panią Małgorzatę Montwiłł oraz Panią Annę Hermanowicz. Rezygnacje dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej są skuteczne z dniem 26.05.2015r.…

Zmiany w Zarządzie Spółki

Raport bieżący nr 33/2015 Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.05.2015r. przyjęło rezygnacje złożone przez dotychczasowych Członków Zarządu Spółki Pana Lecha Drągowskiego, Pani Danuty Grelewicz – Pogórskiej oraz Pani Bogumiły Stańczak. Rezygnacje dotychczasowych Członków Zarządu są skuteczne z dniem 26.05.2015r. Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne…

Korekta Raportu nr 32/2015 – Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 32/2015 Zarząd Emitenta niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 32/2015 z dnia 27.05.2015r. w sprawie zgłoszonych sprzeciwów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. do przerwy w obradach. Emitent informuje, że omyłkowo w treści raportu nr 32/2015 podał informację o liczbie sprzeciwów zgłoszonych przez akcjonariusza w trakcie…

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.05.2015r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 25.06.2015r. do godz. 10.00

Raport bieżący nr 31/2015 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2015r. Emitent informuje, że zgłoszone zostały sprzeciwy do następujących uchwał: uchwała porządkowa nr 1, uchwała nr 16, uchwała nr 17, uchwała 26. Jednocześnie Zarząd…

Pisemna opinia Zarządu AD.DRĄGOWSKI S.A. w sprawie wniosku akcjonariusza mniejszościowego

Raport bieżący nr 30/2015 Pisemna opinia Zarządu AD.DRĄGOWSKI S.A. w sprawie wniosku akcjonariusza Pawła Ratyńskiego z dnia 04.05.2015 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 26.05.2015r. sprawy: Powołanie biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw, do sporządzenia wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI…