Raport roczny R 2014

Raport roczny R 2014 Załączniki: 2015-03-23-AD_DRAGOWSKI_2014_opinia_i_raport_MSSFjedn 2015-03-23-Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego 2015-03-23-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_AD.DRAGOWSKI_S.A_ROK_2014 2015-03-23-OSWIADCZENIE_ZARZADU_AD.DRAGOWSKI_S.A._W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINAN.ZA_2014r 2015-03-23-SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_AD.DRAGOWSKI_S.A._31.12.2014_R 2015-03-23-OSWIADCZENIE_ZARZADU_AD.DRAGOWSKI_S.A._W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FIN

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 6/2015 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 10.03.2015 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Warszawa, dnia 2 marca 2015 roku Bogumiła Stańczak Ul. Broniewskiego 11/48 01-780…