Korekta raportu SA-R 2012

Raport bieżący nr 35/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Pozycji pozabilansowych oraz Noty 2 w Dodatkowych notach objaśniających, załączonych do raportu rocznego SA-R 2012, opublikowanego w dniu 25 kwietnia 2013 roku. Załącznik: 2014-11-21-Korekta_do_sprawozdania_finansowego_za_rok_obrotowy_2012

Korekta raportu SA-R 2011

Raport bieżący nr 34/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, Pozycji pozabilansowych oraz Noty 40 w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach, załączonych do raportu rocznego SA-R 2011, opublikowanego w dniu 19 kwietnia 2012 roku, skorygowanego w dniu 20 kwietnia 2012. Załącznik: 2014-11-21-Korekta_do_sprawozdania_finansowego_za_rok_obrotowy_2011

Korekta raportu SA-R 2010

Raport bieżący nr 33/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, Pozycji pozabilansowych oraz Noty 40 w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach, załączonych do raportu rocznego SA-R 2010, opublikowanego w dniu 28 kwietnia 2011 roku. Załącznik: 2014-11-21-Korekta_do_sprawozdania_finansowego_za_rok_obrotowy_2010