Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie określenia dnia wymiany akcji spółki

Raport bieżący nr 32/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 752/2014 następującej treści: „Uchwała Nr 752/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 3 września 2014 r. § 1 Na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz…

Raport półroczny P 2014

Raport półroczny P 2014 Załączniki: 2014-09-01-Skrocone_sprawozdanie_finansowe_MSSF_30_06_2014_ADD 2014-09-01-Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_przez_AD.DRAGOWSKI_S.A._w_I_polroczy_2014r. 2014-09-01-OSWIADCZENIE_ZARZADU_SPOLKI_AD.DRAGOWSKI_S.A._W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_POLROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO 2014-09-01-OSWIADCZENIE_ZARZADU_SPOLKI_AD.DRAGOWSKI_S.A._W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO 2014-09-01-Raport_z_przegladu_mssf_AD_DRAGOWSKI_SA_30.06.2014 2014-09-01-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_AD.DRAGOWSKI_S.A._I_POLROCZE_2014_R