Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – złożenie do GPW w Warszawie SA, wniosku o zawieszenie obrotu akcjami spółki

Raport bieżący nr 15/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., działając na podstawie § 3. Uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 14.05.2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważniającej Zarząd Spółki m. in. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki (RB 8/2014 z dnia 15…

Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji

Raport bieżący nr 14/2015 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., działając na podstawie § 3. Uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 14.05.2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważniającej Zarząd Spółki m. in. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki (RB 8/2014 z dnia 15…

Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 13/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 czerwca 2014 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/025357/14/097 w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w następstwie, którego uległ zmianie…

Rejestracja przez Sąd podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 12/2015 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 04 czerwca 2014 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/025357/14/097), na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego…

Korekta do korekty raportu bieżącego nr 21/2013 opublikowanego w dniu 15 października 2013 roku

Raport bieżący nr 21/2013 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał korektę do korekty zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 24.01.2014 r. następującej treści: „Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 roku Lech Drągowski ul. Lesznowolska 5 01-808 Warszawa Zawiadomienie otrzymują: 1. Komisja Nadzoru Finansowego…