Raport roczny R 2013

Raport roczny R 2013 Załączniki: 2014-04-24-SF_MSSF_31_12_2013 2014-04-24-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_ORAZ_SPRAWOZDANIA_Z_DZIALALNOSCI_AD._2013 2014-04-24-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FINANSOWYCH_ROK_2013 2014-04-24-Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_przez_AD.DRAGOWSKI_w_2013_r. 2014-04-24-OPINIA_I_RAPORT_BIEGLEGO_REWIDENTA 2014-04-24-LIST_PREZESA_ZARZADU_DO_AKCJONARIUSZY_2013 2014-04-24-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_AD_DRAGOWSKI_S_A_ROK_2013