Korekta raportu bieżącego nr 21/2013 opublikowanego w dniu 15 października 2013 roku

Raport bieżący nr 21/2013 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2014 roku otrzymał korektę zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych AD.DRAGOWSKI S.A. z dnia 14.10.2013 r. następującej treści: „Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 roku Lech Drągowski ul. Lesznowolska 5 01-808 Warszawa Zawiadomienie otrzymują: 1. Komisja Nadzoru…

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013

Raport bieżący nr 1/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”. Załączniki: 2014-01-08-Lista_informacji_przekazanych_do_publicznej_wiadomoscii_w_2013_roku