Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 25.09.2013 r.

Raport bieżący nr 20/2013 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 25 września 2013 roku. 1.Drągowski Lech – 11.568.000 (42,65%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 45,70% w ogólnej liczbie głosów. 2.Drągowska…

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 19/2013 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbytego w dniu 25 września 2013 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku…