Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 19.06.2013 r.

Raport bieżący nr 11/2013 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 19 czerwca 2013 roku. 1.Drągowski Lech – 11.568.000 (42,65%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 45,70% w ogólnej liczbie głosów. 2.Drągowska…

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 10/2013 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbytego w dniu 19 czerwca 2013 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku…

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 9/2013 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 14.06.2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych następującej treści: „Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Łukasz Drągowski ul. Marii Kazimiery 18…