Raport roczny SA-R 2012

Raport roczny SA-R 2012 Załączniki: 2013-04-25-INFORMACJA_DODATKOWA_DO_SPRAWOZDANIA_FIN_2012 2013-04-25-Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2012 2013-04-25-Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego 2013-04-25-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_AD.DRAGOWSKI_SA_ZA_ROK_2012 2013-04-25-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FINANSOWYCH_ROK_2012 2013-04-25-RAPORT_BIEGLEGO_REWIDENTA_ZA_ROK_2012 2013-04-25-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_ORAZ_SPRAWOZDANIA_Z_DZIALALNOSCI_AD._2012 2013-04-25-OPINIA_BIEGLEGO_REWIDENTA_ZA_ROK_2012

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 3/2013 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 16 kwietnia 2013 roku, po zapoznaniu się z sześcioma ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki. Wybranym podmiotem jest PKF Audyt Spółka z…