Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 27/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany Aneks Do Umowy Kredytu „Twoja Firma” nr DK/KR-TF/4404641/11 zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku z Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39. Limit kredytowy w całkowitej kwocie 10.000.000,- PLN został udzielony…