Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 25/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 18 czerwca 2012 roku, po zapoznaniu się z pięcioma ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Wybranym podmiotem jest Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek…