Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 21/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki, w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. dokonało wyboru nowego Zarządu w następującym składzie: 1.Lech Drągowski – Prezes Zarządu 2.Danuta Grelewicz-Pogórska – Członek Zarządu, 3.Bogumiła Stańczak – Członek Zarządu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 23.05.2012 r.

Raport bieżący nr 20/2012 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 23 maja 2012 roku. 1.Drągowski Lech – 11.568.000 (42,65%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 45/70% w ogólnej liczbie głosów. 2.Drągowska Małgorzata…

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 19/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 23 maja 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego…

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zaproponowane przez znaczącego akcjonariusza Spółki

Raport bieżący nr 17/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym znaczący akcjonariusz Spółki – Lech Drągowski, przekazał Zarządowi projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2012 roku, godz. 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Kopernika 36/40 w…