Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 21.03.2012 r.

Raport bieżący nr 11/2012 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 21 marca 2012 roku. 1.Drągowski Lech – 11.568.000 (42,65%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 45/70% w ogólnej liczbie głosów. 2.Drągowska Małgorzata…