Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 5/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 11 stycznia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego…

Projekty uchwał nr 3 i nr 4 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zaproponowane przez znaczącego akcjonariusza Spółki

Raport bieżący nr 4/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym znaczący akcjonariusz Spółki – Lech Drągowski, przekazał Zarządowi projekt uchwał nr 3 i nr 4, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 11 stycznia 2012 roku. Poniżej treść otrzymanego pisma: „Warszawa,…

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

Raport bieżący nr 3/2012 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”. Załączniki: 2012-01-09-Lista__informacji_przekazanych_do_publicznej_informacji_w_2011_roku